Offers for Adults

© Staatliche Museen zu Berlin / Achim Kleuker
Entdeckungen in Schloss Köpenick - Kunstgewerbe im Fokus

Public tour | Adults
Sun 20.10.2019 2:30 PM More Dates
Schloss Köpenick

© Staatliche Museen zu Berlin, Kunstgewerbemuseum (Köpenick) / Johannes Bartsch
Köpenicker Schlosskonzert

Public tour | Concert | Adults
Sun 20.10.2019 2:30 PM
Schloss Köpenick

© Staatliche Museen zu Berlin, Kunstgewerbemuseum (Köpenick) / Johannes Bartsch
Köpenicker Schlosskonzert

Concert | Adults
Sun 20.10.2019 4:00 PM
Schloss Köpenick

© Staatliche Museen zu Berlin, Kunstgewerbemuseum (Köpenick) / Johannes Bartsch
Köpenicker Schlosskonzert

Public tour | Concert | Adults
Sun 03.11.2019 2:30 PM
Schloss Köpenick

© Staatliche Museen zu Berlin, Kunstgewerbemuseum (Köpenick) / Johannes Bartsch
Köpenicker Schlosskonzert

Concert | Adults
Sun 03.11.2019 4:00 PM
Schloss Köpenick

© Staatliche Museen zu Berlin, Kunstgewerbemuseum (Köpenick) / Johannes Bartsch
Köpenicker Schlosskonzert

Public tour | Concert | Adults
Sun 17.11.2019 2:30 PM
Schloss Köpenick

© Staatliche Museen zu Berlin, Kunstgewerbemuseum (Köpenick) / Johannes Bartsch
Köpenicker Schlosskonzert

Concert | Adults
Sun 17.11.2019 4:00 PM
Schloss Köpenick