Point of contact for research and scholary inquiries

Museumsinsel Berlin
Postal address:
Geschwister-Scholl-Straße 6
10117 Berlin
Germany

Phone: +49 30 266425001
Fax: +49 30 266425002
E-Mail: aemp[at]smb.spk-berlin.de

Director: Prof. Dr. Friederike Seyfried

Antikensammlung
Postal address:
Geschwister-Scholl-Straße 6
10117 Berlin
Germany

Phone: +49 30 266425101
Fax: +49 30 266425102
E-Mail: ant[at]smb.spk-berlin.de

Director: Prof. Dr. Andreas Scholl
Temporary Deputy Director: Dr. Martin Maischberger

Münzkabinett
Postal address:
Geschwister-Scholl-Straße 6
10117 Berlin
Germany

Phone: +49 30 266425401
Fax: +49 30 266425402
E-Mail: mk[at]smb.spk-berlin.de

Director: Prof. Dr. Bernd Kluge
Deputy Director: Prof. Dr. Bernhard Weisser

Museum für Islamische Kunst
Postal address:
Geschwister-Scholl-Straße 6
10117 Berlin
Germany

Phone: +49 30 266425201
Fax: +49 30 266425202
E-Mail: isl[at]smb.spk-berlin.de

Director: Dr. Stefan Weber

Museum für Vor- und Frühgeschichte
Postal address:
Geschwister-Scholl-Straße 6
10117 Berlin
Germany

Phone: +49 30 266425301
Fax: +49 30 266425303
E-Mail: mvf@smb.spk-berlin.de

Director: Prof. Dr. Matthias Wemhoff
Deputy Director: Dr. Alix Hänsel

Skulpturensammlung und Museum für Byzantinische Kunst
Postal address:
Geschwister-Scholl-Straße 6
10117 Berlin
Germany

Phone: +49 30 266425501
Fax: +49 30 266425502
E-Mail: sbm[at]smb.spk-berlin.de  

Director: Prof. Dr. Bernd Lindemann
Head: Dr. Julien Chapuis

Vorderasiatisches Museum
Postal address:
Geschwister-Scholl-Straße 6
10117 Berlin
Germany

Phone: +49 30 266425601
Fax: +49 30 266425602
E-Mail: sbm[at]smb.spk-berlin.de

Director: Prof. Dr. Barbara Helwing
Deputy Director: Dr. Nadja Cholidis