Point of contact for research & scholary inquiries

Gemäldegalerie
Postal address:
Matthäikirchplatz
10785 Berlin
Germany

Phone: +49 30 266424001
Fax: +49 30 266424003
E-Mail: gg[at]smb.spk-berlin.de

Director: Prof. Dr. Michael Eissenhauer
Deputy Director: Dr. Rainer Michaelis

Kunstbibliothek
Postal address:
Matthäikirchplatz 6
10785 Berlin
Germany

Phone: +49 30 266424141
Fax: +49 30 266424199
E-Mail: auskunft.kb[at]smb.spk-berlin.de

Director: Dr. Joachim Brand
Deputy Director: Dr. Michael Lailach


Kunstgewerbemuseum
Postal address:
Tiergartenstraße 6
10785 Berlin
Germany

Phone: +49 30 266424336
Fax: +49 30 266424311
E-Mail: kgm[at]smb.spk-berlin.de

Director: Dr. Sabine Thümmler
Deputy Director: Lothar Lambacher

Kupferstichkabinett
Postal address:
Matthäikirchplatz 8
10785 Berlin
Germany

Phone: +49 30 266424201
Fax: +49 30 266424214
E-Mail: kk[at]smb.spk-berlin.de

Director: Dr. Dagmar Korbacher
Deputy Director: Dr. Michael Roth

Neue Nationalgalerie
Postal address:
Potsdamer Straße 50
10785 Berlin
Germany

Phone: +49 30 266424510
Fax: +49 30 266424545
E-Mail: nng[at]smb.spk-berlin.de

Head of the Neue Nationalgalerie: Dr. Joachim Jäger